นิสัยพฤติกรรม

พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นอาการแสดงตอบโต้ต่อสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมเหล่านั้นอาจจะแลเห็นหรือพิจารณาได้

ว่าแปรไปเป็นแบบใดหรือผิดปกติจากเดิมยังไงดังเช่นว่า การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งกระตุ้นที่ส่งผลให้เกิดการกระทำของมนุษย์นั้นอาจจะมาจากสิ่งกระตุ้นด้านนอกหรือสิ่งกระตุ้นด้านในก็ได้นั้นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆมีมากมายทั้งสิ่งเร้าทางจิตใจ ในใจและภายนอกเรามาสารสังเกตได้จากเพื่อนรอบกายหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงข้างบ้านก็ได้ สิ่งกระตุ้นภายในเป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นจากด้านกายภาพ เช่น ความเหนื่อย ความหิว สิ่งกระตุ้นด้านในนั้นจะมีผลเป็นอย่างมากกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา พอเด็กพวกนี้โตขึ้นสิ่งกระตุ้นด้านในก็จะน้อยลง สิ่งกระตุ้นด้านนอกจากทางสังคมก็จะมีหน้าที่มากขึ้นตามมา สิ่งกระตุ้นภายนอกเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆด้านสังคมที่ได้มองเห็นได้สัมผัส สิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นถูกใจพอใจที่ต้องการจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ได้แก่ คำกล่าวชม การเช็ดสารภาพ ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งกระตุ้นที่ไม่มุ่งมาดปรารถนาประยุกต์ใช้ในชีวิต กระบวนการเสริมแรงทางบวก รู้จักการให้และบริจาค อาหาร น้ำ ของใช้ เครื่องมือยังชีพ เสริมแรงทางสังคมดังเช่นการชมเชยผู้อื่น การยกย่อง การยอมรับ พฤติกรรมของคนที่อยู่รอบข้างนั้นชอบมีผลต่อนิสัยรวมทั้งความประพฤติของพวกเราอย่างมากมาย มันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นจำเป็นที่จะทำความเข้าใจให้มากมายกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของพวกเรา เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปอะไร หลายคราวที่มันส่งผลเสียต่อพวกเรา ส่วนพฤติกรรมต่างๆที่พวกเราติดมาจากผู้คนรอบกายพวกเราจะมีผลให้เรารู้ดีว่าพวกเราคิดอย่างไรกับผู้คนพวกนั้น การที่พวกเราเลือกจะทำตามอย่างหรือลอกเลียนแบบผู้คนเหล่านั้นก็คือพวกเราถูกใจในบางสิ่งบางอย่าง การที่พวกเราจะเลียนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกอะไร บางบุคคลที่มีลักษณะหัวเราะแปลกมีคำกล่าวแปลกที่พวกเราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของความประพฤติปฏิบัติที่ถูกเลียนแบบกับความจริงพวกเราจะมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยที่พวกเราจะเอาอย่างกันหรือเลียนแบบกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะเห็นคือเรื่องธรรดา เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยพวกเราไม่สมควรเอาการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา ความประพฤติสิ่งพวกนี้เองที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดแรงจูงใจ ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งกลุ่มนี้เลย สำหรับความนึกคิดไหนที่ดีพวกเราก็เห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งกลุ่มนี้ก็ทำให้เรารู้สิ่งที่เราอยากทำอยากจะรู้มากขึ้น

Author: Louis Castro